BLOQUE JUSTICIALISTA:  
   
PRESIDENTE: Sen. 
VICEPRESIDENTE 1°: Sen. GOMEZ, Ernesto Ángel
VICEPRESIDENTE 2°: Sen. CRUZ, Walter Hernán
   
INTEGRANTES Sen. SOTO, Jorge Pablo
  Sen. GUANCA, Ernesto Gerardo
  Sen. LAPAD, Mashur
  Sen. LAVAQUE, Rubén Walter
  Sen. LIVERATO, Pedro
  Sen. MAMANI, Héctor Edgar
  Sen. PEREZ, Diego Sebastián
  Sen. YANQUE, Cástulo